Bursa Çevre Merkezi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işletmelere geniş ve/veya karmaşık problemlerin analizinde ve çözümünde yardım  eder.
- Kaynakların (enerji,su, materyaller) etkin kullanımıyla ve risk yönetimiyle maliyetten tasarruf potansiyellerinin araştırılması ve kullanılması
- Çevre yönetim sistemlerinin kurulması/geliştirilmesi
- Yasal gerekliliklere uyum
BÇM’nin danışmanlık hizmetleri;
BÇM danışmanlık hizmetleri kapsamında, BÇM uzmanları kısa süreli danışman olarak işletmelere gidip sorunları yerinde işletme çalışanları ile birlikte inceler, enerji ve su tasarrufu önlemleri geliştirir, atık yönetimi raporları hazırlar ve çevre yönetim sistemlerinin uygulanmasına destek verir.
Çevre yönetim sistemi kurulması
- En temel çevre yönetim sistemi olan her ölçekteki işletme için Good Housekeeping (Ekonomik ve Ekolojik Çevre Yönetimi) uygulanması
- ISO 14001’e göre sertifikasyona hazırlık.
Yasal gerekliliklere uyum
- İşletmenin yasal gerekliliklere uyumunun kontrol edilmesi
- Spesifik sorunlar durumunda teknik destek.
Çevresel maliyet azaltımı
- İşletmenin çevresel maliyet anketi 
- Enerji değerlendirme
- Materyal/atık değerlendirme
- Su/atıksu değerlendirme
 

Bursa Çevre Merkezi hakkında daha fazla bilgi almak için:

http://bcm.bosb.org.tr