Bursa Çevre Merkezi küçük ve orta ölçekli işletmelerin çevre sorunlarında güvenilir işbirliği ortağıdır.

Bursa Çevre Merkezi, Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen bir proje kapsamında kurulmuştur. 1997 yılında başlayan proje, Alman Hükümeti adına Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) tarafından uygulanmıştır.Türk Hükümeti adına projenin yüklenicisi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olmuşlardır.
Bursa Çevre Merkezi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün bir birimi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

BÇM çevresel konularda güvenilir işbirliği ortağınızdır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için sorumlu bir işbirliği ortağı olarak BÇM, ulusal ve uluslararası pazarlarda uzun süreli, sürdürülebilir bir rekabet için işletmelere destek vermektedir.
Bursa Çevre Merkezi küçük ve orta ölçekli işletmelere know-how desteği verir, hizmetlerini uluslararası düzeyde ve makul ücretle sunar.
İşletmelerdeki çevre bilincini arttırmak BÇM’nin önemli etkinlik alanlarından birisidir. Çevre yönetmeliklerine uymak, cezalardan kaçınmak ve maliyetlerden tasarruf etmek, üretimi ve ürünü ulusal ve uluslararası pazarların koşullarına ve isteklerine uyarlamak uzun vadeli rekabeti ve işletme başarısını sağlamaya yardımcı olur.
BÇM, işletmelerin çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak üretim yapabilmelerine yönelik profesyonel hizmet vermektedir.Verilen hizmetler danışmanlık, bilgilendirme, eğitim ve laboratuvar hizmetleri olarak sınıflandırılabilir.
Uzun süreli olarak işletmelerde çevre know-how’ının uygulanabilmesi için çevre sorumlularının istihdamı ve / veya çalışanların çevre konularında eğitimi gereklidir. BÇM, hem çevre sorumlusu yetenek kursu hem de özel çevre konularını kapsayan eğitim hizmetleri vermektedir.
İşletmelerdeki özel sorunlar özel yaklaşım gerektirir. Bu nedenle BÇM uzmanları kısa dönem uzman olarak işletmelere gidip sorunları yerinde ve işletme çalışanları ile birlikte inceler, enerji ve su tasarruf önlemleri geliştirir, atık yönetim raporları hazırlar ve çevre yönetim sistemlerinin uygulanmasına destek verir. Tüm hizmetlerinde BÇM, gizlilik ilkesine bağlıdır.
Çevre konusunda uluslararası dokümanların bulunduğu ve yeni yayınlarla devamlı gelişen BÇM kütüphanesi sadece kendi personelinin kullanımına değil, tüm işletmelere ve kuruluşlara açıktır.
 

Bursa Çevre Merkezi hakkında daha fazla bilgi almak için:

http://bcm.bosb.org.tr