Saha Bakım Temizlik Yöneticiliği

Saha Bakım Temizlik Yöneticiliği; yeşil alan bakım, yol-kanal inşaat ve temizlik işleri gibi birimlerden oluşmaktadır. Bölge sınırları dahilindeki tüm yağmursuyu - pissu kanalizasyon hatları inşaat işleri yapımı,bakım ve onarımları ile yol, yeşil alan bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar. Ayrıca 4562 sayılı OSB kanunu ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde Bölge sınırları dahilindeki üye firmalara ait inşaatların, mevcut imar mevzuatı hükümlerine göre yapılaşmasını sağlamak üzere imar durumu, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini düzenler. İmar uygulamalarını Bakanlık nezdinde takip eder.

13/07/2005 tarihinde yürürlüğe giren yasa gereği OSB sınırları dahilindeki üye firmalar için Yer Seçimi ve Tesis Kurma izin belgesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını ( GSM ) düzenler.

 

Yeşil Alan Bakımı

Bölgemiz sınırlarında toplam 260.000 m2 çim alanı ve toplam 230.000 m2 ormanlık alan bulunmaktadır.

Yeşil alan bakım grubu olarak verilen hizmetler

  • Yeni çim alanlarının yapımı
  • Mevcut çim alanlarının ve yeni çim alanlarının bakımı
  • Sulaması
  • Ormanlık alanlarımızın bakımı
  • Mevsimlik çiçeklerin dikimi ve bakımı